Jaarvergadering afdeling Flevoland 2019

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Flevoland nodigt u uit voor de jaarvergadering, welke wordt
gehouden op zaterdag 13 april 2019, aanvang 10:30 uur.
De vergadering vindt plaats in buurthuis “de Buitenkans” Ambt. Dorknoperlaan, Almere-Buiten.
De Buitenkans is bereikbaar op loopafstand vanaf NS-station Almere-Oostvaarders.
Programma:
10:00 Inloop
10.30 start Vergadering
12:00 Lunch
12:45 Rondleiding door de ecologische woonwijk “ De Buitenkans”
Agenda vergadering
1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen vorige vergadering
3. Financiën
4. Jaarverslag
5. Bestuursverkiezing voor het komende jaar
6. Rondvraag
Wilt u de jaarvergadering bijwonen? Graag opgeven voor 30 maart 2019 a.s. bij de secretaris van de
Fietsersbond Flevoland via e-mail : flevoland@fietsersbond.nl of telefonisch 06-30737317, of 06-43496781.

//

pdf ⋅ 570 KB

notulen-jaarvergadering-2017

Download

pdf ⋅ 2 MB

jaarverslag-2018

Download

pdf ⋅ 579 KB

agenda-jaarvergadering-2019

Download