Jaarvergadering afdeling Flevoland 2017

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Flevoland nodigt u uit voor de jaarvergadering, welke wordt gehouden op zaterdag 25 maart 2017, aanvang 11:00 uur.

De vergadering vindt plaats bij Flevobike Technology, De Morinel 55, 8251 HT te Dronten.
De Morinel is bereikbaar op loopafstand vanaf NS-station Dronten, OV-fietsen beschikbaar.

Programma:
10:30 Inloop
11:00 Ontmoeting met Burgemeester en Fietsambassadeur Aat de Jonge
11:30 Vergadering
12:30 Lunch

13:00 Fietstocht door en om Dronten (klimaatommetje)

Agenda vergadering

  1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Financiën
  4. Jaarverslag
  5. Bestuursverkiezing voor het komende jaar
  6. Rondvraag

De fietstocht, met burgemeester en fietsambassadeur Aat de Jonge, is beschreven op
www.dronterland.nl/uploads/bestanden/klio%20dronten.pdf
Afhankelijk van het aantal deelnemers tevens bezoek aan De Hofwinkel en Warmonderhof.

pdf ⋅ 270 KB

Fietsersbond notulen jaarvergadering 2016

Download

pdf ⋅ 4 MB

Fietsersbond Flevoland jaarverslag jaarvergadering

Download

pdf ⋅ 389 KB

Fietsersbond Flevoland agenda jaarvergadering

Download